RSS

Arsip Kategori: Adat Batak

PODA (NASIHAT) NI HALAK BATAK


 

 • Pantun hangoluan tois hamagoan.
 • Seang do tarup ijuk soada langge panoloti, seang do sipaingot so adong na mangoloi.
 • Unang marhandang na buruk, unang adong solotan sogot, unang marhata na juruk unang adong solsolan marsogot.
 • Tinallik dulang tampak dohot aekna. Pinungka hata (ulaon) unang langlang di tagetna.
 • Unang sinuan padang di ombur-ombur, unang sinuan hata nagabe humondur-hondur.
 • Anduhur pidong jau sitangko jarum pidong muara, gogo sibahen na butong tua sibahen na mamora, roha unang soada.
 • Aek dalan ni solu sian tur dalan ni hoda, gogo mambahen butong, tua sibahen mamora.
 • Anduhur pidong toba siruba-ruba pidong harangan, halak na losok mangula jadian rapar mangan.
 • Anduhur pidong toba siruba-ruba pidong harangan, halak na padot mangula ido na bosur mangan.
 • Singke di ulaon sipasing di baboan, tigor hau tanggurung burju pinaboan-boan.
 • Pauk ni Aritonang pauk laho mangula, burju pinaboan-boan dongan sarimatua.
 • Hotang-hotang sodohon ansimun sobolaon, hata-hata sodohonon sitongka paboaboaon.
 • Handang niaithon na dsua gabe sada, niantan pargaiton unang i dalan bada.
 • Hori sada hulhulan bonang sada simbohan, tangkas ma sinungkun nanget masipadohan.
 • Ijuk di para-para hotang di parlabian, na bisuk nampuna hata na oto tu pargadisan.
 • Hotang do paninaran hadang-hadangan pansalongan.
 • Bogas ni Gaja Toba tiur do di jolo rundut do di pudi , bogas ni Raja Toba tiur do di jolo tota dohot di pudi.
 • Dang sibahenon dangka-dangka dupang-dupang, dang sibahenon hata margarar utang.
 • Sinuan bulu di parbantoan dang marganda utang molo pintor binahonan.
 • Sinuan bulu di parbantoan sai marganda do utang na so binahonan.
 • Niduda bangkudu sada-sada tapongan, sai marganda lompit do utang ia so jalo-jalo binahonan.
 • Manggual sitindaon mangan hoda sigapiton, tu jolo nilangkahon tu pudi sinarihon.
 • Langkitang gabe hapur, nahinilang gabe mambur.
 • Molo duri sinuan duri ma dapoton. Ia bunga sinuan bunga ma dapoton, ia naroa sinuan naroa ma dapoton.
 • Jolo marjabu bale-bale asa marjabu sopo, jolo sian na tunggane asa tu naumposo molo makkuling natunggane manangi ma naumposo.
 • Ingkon manat marpiu tali, ingkon pande marjalin bubu, ingkon manat mangula tahi, ingkon pande mangula uhum.
 • Masihurha manukna unang teal buriranna, masiajar boruna unang suda napuranna.
 • Tuit sitara tuit tuit pangalahona, natuit anak i mago horbona, molo natuit boru mago ibotona.
 • Siala il siala ilio, utang juma disingir di halak namalo, singir jadi utang di halak na so malo.
 • Magodang aek bila, ditondong aek hualu, mago sideak bibir dibahen pangalualu.
 • Santopap bohi sanjongkal andora, ndang diida mata alai diida roha.
 • Anduhur pidong jau sitapi-tapi pidong toba, binuat roha jau pinarroha roha toba.
 • Gala-gala nasa botohon , manang beha pe laga adong do hata naso boi dohonon.
 • Pir eme di lobongan ndang guguton, uli pe paniaran ni dongan ndang langkupon.
 • Ndang tuk-tuhan batu dakdahan simbora, ndang tuturan datu ajaran na marroha.
 • Songon parsege-sege so seang, sapala seang, seang dohot bota-botana.
 • Naihumarojor bola hudonna, naihumalaput tata indahanna.
 • Pege sangkarimpang halas sahadang-hadangan, rap mangangkat tu ginjang, rap manimbung tutoru halak namarsapanganan.
 • Tinutu gambiri angkup ni sera-sera, pinatonggor panaili, unang hu roha ni deba.
 • Unang songon parmahan ni sunggapa, dihuta horbona dibalian batahina, mago dibahen rohana pidom dibahen tondina.
 • Sitapi uruk sitapi dibalunde, tu dolok pe uruk tu toruan tong ene, ai aha so uruk sai jalo do pinaune-une.
 • Sinintak hotor-hotor, humutur halak-halak asing do timbang dongan asing timbang halak.
 • Mimbar tungkap ni tuak, mimbar do nang daina, muba laut, muba do ugarina. Muba dolok, muba duhutna, muba luat muba do uhumna.
 • 44 Manghuling bortung di topi ni binanga, adong do songon ogung sipatudu luhana.
 • Rigat-rigat ni tangan ndang laos rigathonon, rigat-rigat ni hata ndang laos ihuthononton.
 • Talaktak siugari, ibana mambahen, ibana mamburbari .
 • Hauma sitonang panjangkitan ni langkitang, sai pidom do jolma na olo marhilang.
 • Ndang tarhindat gaor-gaor ni hudon, ndang tarsoluk harajaon hasuhuton.
 • Tanduk ni ursa mardangka-dangka suhut di hasuhutonna raja marhata-hata.
 • Tanduk ni ursa margulu-gulu salohot benge. (na so dohot pe diboto aha namasa)
 • Pansur tandiang di rura ni aek puli, na pantun marroha/marina ido tiruan nauli.
 • Martaguak manuk di toruni bara ruma, napantun marnatoras, ido halak namartua.
 • Habang ambaroba paihut-ihut rura, sapala naung ni dohan, unang pinauba-uba.
 • Pasuda-suda arang so himpal bosi. (patua-tua daging pasuda-suda gogo.)
 • Holi-holi sangkalia, sai marhormat do langkani ama mida tangan ni ina.
 • Masuak ranggas di degehon Sinambela, molo tung i nama dibuat nasoala, nanggo torang diboto deba.
 • Bosi marihur tinopa ni anak lahi, matana tinallikkon tundunma mangonai
 • Dipangasahon suhulna do matana, dipangasahan matana do suhulna.
 • Ndang dao tubis sian bonana.
 • Pitu hali taripar di aek parsalinan, laos so muba do bolang ni babiat.
 • Somalna do peamna.
 • Hapalna mattat dok-dokna, dok-dokna mattat hapalna.
 • Unang martata ilik sada robean.
 • Gala gumal bulu andalu sangkotan ni bonang, asa monang maralohon musu, pinatalu roha maralohon dongan.
 • Garang-garang ni luatan nionjat tu harang ni hoda, molo marbada hula-hula, boruna mandabu tola. Molo marbada boru, hula-hula mandabu tola. Molo marbada anggi, hahana mandabu tola.
 • Unang patubi-tubi manuk pasalpu-salpu onan.
 • Unang dua hali tu aek natua-tua.
 • Hotang hotang sodohon ansimun sobolaon. Hata-hata sodohonon tongka sipaboa-boanan, guru ni hata naso dohonon, guru ni juhut naso seaton.
HATA manang TONA ni Natua-tua tu Anakna SIAKKANGAN :
Homa Amang si boan appang , di pudim si boan silua , homa Amang si boan sangap di pudim akka Anggim dohot Ibotom si boan tua . Jongjong di uluan manatap tu tappahan , dapotma niluluanmu jumpangma jinalahan mu.
“Baris-baris ni gaja, di rura pangaloan, hata poda ni Natua-tua naikkon do oloan, molo nijua na ro ma hamagoan, molo nioloan na ro ma Parsaulian”
Sumber : habatakon01.blogspot.co.id

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 25, 2015 in Adat Batak, BERITA SINGKAT, Budaya Batak

 

Tag:

Mengungkap Misteri Asal Usul Nenek Moyang Bongso Batak


Misteri asal usul nenek moyang orang Batak yang hidup di Sumatera Utara, dan sebagian wilayah Aceh Singkil, Gayo, serta Alas, kini sudah mulai diketahui. Dari sejumlah fakta dan hasil penelitian yang dilakukan mulai dari dataran pegunungan di Utara Tibet, Khmer Kamboja, Thailand, hingga Tanah Gayo di Takengon, Aceh, ternyata nenek moyang Bongso Batak berasal dari keturunan suku Mansyuria dari Ras Mongolia.

Fakta ini diungkapkan Guru Besar Sosiologi-Antropologi Universitas Negeri Medan, Prof DR Bungaran Antonius Simanjuntak dalam makalah berjudul “Orang Batak dalam Sejarah Kuno dan Moderen”

Pada masa itu, nenek moyang orang Batak ini diusir oleh suku Barbar Tartar dari tanah leluhurnya di Utara Tibet. Pengusiran itu menyebabkan suku Mansyuria bermigrasi ke pegunungaan Tibet melalui Tiongkok (Cina). Dari peristiwa migrasi itu, saat ini di pegunungan Tibet dapat ditemukan sebuah danau dengan nama Toba Tartar.

“Suku Mansyuria memberikan nama danau itu untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku Barbar Tartar,” jelas Bungaran seraya menambahkan fakta ini diketahuinya dengan membuktikan langsung melalui penelitian bersama dua rekannya dari Belanda dan Thailand.

Selain melalui peneletian langsung, pembuktian tentang asal usul nenek moyang orang Batak juga diperkuat melalui sejumlah literatur. Antara lain, Elizabeth Seeger, Sejarah Tiongkok Selayang Pandang yang menegaskan nenek moyang orang Batak dari Suku Mansyuria, dan Edmund Leach, Rithingking Anhtropology yang mempertegas hubungan vertikal kebudayaan Suku Mansyuria dengan Suku Batak.

Hasil penelitian dan kajian literatur itu, Bungaran mendapati bahwa setelah dari pegunungan Tibet, suku Mansyuria turun ke Utara Burma atau perbatasan dengan Thailand. Di sini, suku Mansyuria meninggalkan budaya Dongson. Yakni sebuah kebudayan asli suku bangsa ini yang mirip dengan budaya Batak yang ada sekarang ini.

Tak bertahan lama di wilayah itu, suku Mansyuria yang terus dikejar-kejar suku Barbar Tartar kembali bergerak menuju arah Timur ke Kmer Kamboja, dan ke Indocina. Dari Indocina, suku Mansyuria menjadi manusia kapal menuju Philipina, kemudian ke Sulawesi Utara, atau Toraja (ditandai dengan hiasan kerbau pada Rumah Adat Toraja).

Kemudian mereka turun ke Tanah Bugis Sulawesi Selatan (ditandai dengan kesamaan logat dengan orang Batak), dan mengikuti angin Barat dengan berlayar ke arah Lampung di wilayah Ogan Komering Ulu, dan akhirnya naik ke Pusuk Buhit, Danau Toba.

Saat berlayar dari Indocina, sebagian suku Mansyuria melewati Tanah Genting Kera di Semenanjung Melayu. Dari sini, mereka berlayar menuju Pantai Timur Sumatera, dan mendarat di Kampung Teluk Aru di daerah Aceh.

Dari Teluk Aru ini, suku Mansyuria yang terus bermigrasi itu naik ke Tanah Karo, dan kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai ke Pusuk Buhit.

“Penerus keturunan suku Mansyuria yang kemudian menjadi nenek moyang orang Batak ini terus berpindah-pindah karena mengikuti pesan para pendahulunya bahwa untuk menghindari suku Barbar Tartar, maka tempat tinggal harus di wilayah dataran tinggi. Tujuannya agar gampang mengetahui kehadiran musuh,” urai Bungaran.

Dari catatan Bungaran, generasi penerus suku Mansyuria tidak hanya menetap di Pusuk Buhit, tapi juga di wilayah Barus, dan sebagian lagi menetap di Tanah Karo.

Lama perjalanan migrasi suku Mansyuria dari tanah leluhur di Utara Tibet hingga keturunananya menetap di Pusuk Buhit, Barus dan Tanah Karo, sekitar 2.000 tahun. Sehingga situs nenek moyang orang Batak di Pusuk Buhit, diperkirakan telah berusia 5.000 tahun.

“Fakta ini diketahui melalui penemuan kerangka manusia purba di sekitar Takengon di daerah Gayo yang menunjukkan bahwa peninggalan manusia itu ada hubungannya dengan Budaya Dongson yang mirip budaya Batak,” beber Bungaran.

Menurut sejumlah literatur, budaya Dongson bisa diidentikkan dengan sikap kebudayaan mengenang (Kommemoratif) kebiasaan dan warisan nenek moyang yang wajib dilakukan oleh generasi penerus keturunan kebudayaan ini.

Budaya seperti ini, masih diterapkan secara nyata oleh orang Batak, terutama dalam rangka membangun persaudaraan horizontal/global. Yakni hula-hula/kalimbubu/tondong harus tetap dihormati, walau pun keadaan ekonominya sangat miskin. Demikian pula kepada boru, walau pun sangat miskin, juga harus tetap dikasihi.

“Prinsip kebudayaan Kemmemoratif seperti sejak dahulu hingga kini masih terpilihara dan tetap dijaga kelestariannya oleh suku Batak,”

 

Sumber :habatakon01.blogspot.co.id

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 25, 2015 in Adat Batak, Budaya Batak

 

Tag: ,

Siapa yang Bisa Jamin Masadepan Batak Jika Tanah Tidak Ada Lagi?


(Freddy/New Tapanuli) AMAN Tobasa foto bersama usai menggelar seminar tentang hutan adat, Sabtu (10/10).

TOBASA – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar seminar percepatan implementasi putusan MK No 35/puu-x/2012 tentang Hutan Adat Bukan Hutan Negara yang digelar di gedung museum Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII di Balige, Sabtu (10/10).

Sebagaimana penutuan Ketua BPH Aman Tano Batak Roganda Simanjuntak melalui seminar yang dirangkai dengan musyawarah Aman Tano Batak itu diharapkan adanya tindak lanjut dan desakan kepada pemerintah daerah, terkait putusan MK berupa peraturan daerah (Perda) pengakuan dan perlindungan tanah/hutan adat di Tobasa.

Konsep tersebut mendapat sambutan hangat dari peserta seminar yang berasal dari beberapa daerah di Tobasa. Mereka menegaskan, secara khusus di Tobasa hingga saat ini adat masih kental dan tentunya masih diakui adanya tanah adat. Sehingga mereka sangat mendukung putusan MK tersebut dan berharap Pemkab Tobasa menerbitkan perda yang mengakui dan melindungi tanah atau hutan adat di daerah itu.

Seperti penuturan Nelson Siregar, perjuangan hak-hak tanah adat di daerah Tapanuli sudah berlangsung sejak penjajahan Belanda dulu. Dimana tekad leluhur orang Batak dahulu bahwa tanah adat tidak pernah diperjualbelikan kepada orang lain.

Ia berpendapat, masa depan Batak tidak akan terjamin tanpa adanya tanah yang akan dikelola. “Siapa yang bisa jamin ada masa depan Batak jika tidak ada tanah,” katanya.

Seperti diketahui, seminar tersebut dihadiri sejumlah komunitas adat dari keanggotaan AMAN Tobasa, perwakilan DPRD Usden Sianipar dan Rustam Silalhi, mewakili Pemkab dan undangan lainnya.(ft)

Sumber : METROSIANTAR.COM,

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 12, 2015 in Adat Batak, Berita, Wisata

 

Tag: ,

Opera Batak Si Boru Mariomas Pukau Masyarakat dan Perantau Samosir


Tortor Batak
Tortor Batak

22 july 2015

PANGURURUAN-Pementasan Opera Batak Night Si Boru Mariomas mendapat aplaus dari masyarakat saat dipagelarkan Yayasan Bona Hasafi dan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Samosir, di Open Stage Pangururan, Selasa (21/7/2015) malam.

Pementasan yang merupakan rangkaian dari kegiatan Horas Samosir Fiesta 2015 itu, memuasi ratusan masyarakat Samosir dan para perantau.

Mereka begitu antusias dan terpukau menyaksikan penampilan opera batak yang dibawakan Gomong Sinaga dari Yayasan Bona Hasafi dengan judul Boru Simariomas.

Sebelumnya, Bupati Samosir Mangindar Simbolon, menyambut baik acara tersebut dalam upaya meningkatkan minat wisatawan ke Samosir.

Bupati juga menyampaikan bahwa opera Batak sekarang ini sudah sempat hilang karena tidak mampu bersaing, sehingga opera Batak hijrah ke Jakarta dan Medan.

“Kabupaten Samosir sebagai Kabupaten pariwisata memiliki modal yang paling utama yakni alam, budaya. opera Batak bahagian dari seni budaya Batak yang akan digali kembali,” papar Mangindar.

Opera Batak Night, kata Mangindar, merupakan pagelaran khusus dalam rangkaian Horas Samosir Fiesta 2015 bekerjasama dengan Yayasan Bona Hasafi dan perantau seniman untuk memulihkan kembali seni budaya Batak.

“Dengan adanya acara ini kita memperoleh manfaat antara lain ada hiburan, uning-uningan, nyanyian/vokal dan lawak tapi yang paling penting adalah bukan hanya hiburannya tapi kita mendapatkan nilai-nilai budaya Batak dalam bentuk pesan-pesan moral yang dibawakan dalam bentuk opera sehingga cerita yang kurang baik tidak ditiru tapi cerita yang baik itulah yang hendak ditiru,” ucap Mangindar.

Sumber : Sgc

siantarnews.com

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada September 9, 2015 in Adat Batak, Berita

 

12 Prinsip Ini Hanya Dimiliki Oleh Orang Batak!


unnamed

Budaya Batak memang paling beda dari budaya-budaya lain yang ada di Indonesia bahkan dunia. Mulai dari adat istiadat, kekerabatan, bahasa, kesenian, kepercayaan, serta tidak kalah juga prinsip orang Batak itu sendiri.

Bicara mengenai prinsip, prinsip orang Batak sangat berbeda dengan prinsip suku lain pada umumnya. Banyak orang mengenal seseorang sebagai orang Batak bukan hanya dari gaya bicaranya saja, tetapi prinsip hidupnya. Mau tahu apa saja prinsip orang batak? Hipwee akan membahasnya dalam ulasan berikut :

1. Anakkonhido Hamoraon diau (Anakku adalah kekayaanku).

Anak adalah segalanya bagi orang Batak

Memiliki anak adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai bagi suku batak. Anak itu akan bernilai lebih jika anaknya itu adalah laki-laki apalagi jika itu adalah anak sulung, ini ibarat sebuah berkat yang sangat besar bagi keluarga suku batak. Anak laki-laki nantinya akan menjadi pewaris marga dari orang tua laki-laki.

Bagi keluarga Batak yang tidak memiliki anak laki-laki, misalnya jika anak ke 1 sampai ke 5 masih perempuan, orang tuanya akan tetap berusaha mendambakan anak laki-laki sehingga keturunannya bahkan menjadi 7 orang bahkan 9 orang.

2. Hagabeon, Hasangapon, Hamoraon ( Kesuksesan, Kehormatan, Kekayaan).

Sukses, Hormat, dan Kaya adalah dambaan orang Batak

Ini adalah ukuran keberhasilan dalam suku batak. Menjadi berhasil itu harus sukses, kaya, dan dihormati. Sukses yang dimaksud bisa berupa sukses dalam bidang pendidikan, usaha, berkarir dan lain-lain. Kehormatan dalam suku Batak digambarkan dalam pergaulan sehari-hari, dimana ketika bergaul selalu santun, memiliki jabatan sosial yang tinggi dalam pergaulan maupun dalam adat.

Untuk kekayaan, sebenarnya kekayaan dalam suku Batak itu relatif, tergantung cara kita membandingkan dan memaknainya. Orang Batak kaya jika semakin banyak memberi kepada orang lain, maka semakin banyak pula yang akan membalaskan pemberian itu kepadanya, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi hidup orang Batak itu penuh dengan pemberian dan penerimaan berkat.

3. Tidak akan menikah sebelum hidup mapan.

Menikah tanpa hidup mapan adalah tabu

Sebelum menikah, orang Batak diharuskan hidup mapan baik bagi laki-laki maupun perempuan, so, jangan heran jika anda banyak menemukan perawan tua dan perjaka tua di suku Batak, itu karena tuntutan yang satu ini. Walaupun begitu, semua orang sepertinya mengamini prinsip ini karena coba anda bayangkan, anda menikah tetapi belum punya pekerjaan, mau makan apa nanti anda?

Selain itu, tuntutan hidup mapan agaknya berkolerasi positif dengan biaya pernikahan karena biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan orang Batak itu tidak sedikit, jauh lebih banyak dari pernikaha suku lain pada umumnya.

4. Dalihan Natolu.

Somba marhula-hula, Elek Marboru, Manat Mardongan Tubu

Ini adalah prinsip yang terbilang sakral bagi suku Batak karena disetiap adat dan acara Batak pasti kata-kata ini selalu diucapkan. Dalihan Natolu artinya tiga aturan utama yang harus dipatuhi sebagai orang Batak, yaitu Somba Marhula-hula (Hormat kepada keluarga pihak istri), Elek Marboru (harus bisa mengayomi wanita), Manat Mardongan Tubu (bersikap hati-hati kepada teman semarga).

Tanpa Dalihan natolu, hidup orang Batak tidak akan memiliki kekerabatan yang erat seperti sekarang ini. Dalihan natolu juga sebagai fundamentalisme kehidupan yang sebenarnya selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh Pancasila sebagai dasar Negara kita.

5. Harta boleh miskin, tetapi adat tetap kaya

Adat adalah kewajiban yang harus dipenuhi

Jika seseorang dikategorikan sebagai orang miskin dalam hal ekonomi, belum tentu dia memiliki status yang sama dalam hal adat. Seringkali terjadi seorang raja di adat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, dan orang yang mampu secara ekonomi harus menghormati raja adat tersebut dengan mengesampingkan status ekonomi.

6. Tuak adalah minuman bermakna, bukan minuman haram.

Tuak adalah minuman wajib bagi orang Batak

Jika anda pernah mengikuti acara adat Batak, anda pasti ketemu dengan minuman yang khas ini. Namanya tuak, minuman ini adalah kewajiban disetiap adat Batak, acara adat tanpa tuak maka dipastikan acara ini tidak akan berasa.

Tuak sangat berarti bagi kehidupan orang Batak, jika dikehidupan sehari-hari, tuak adalah minuman penghangat badan agar tidak kedinginan (mayoritas daerah Batak adalah dingin), jika di acara adat tuak berarti sebuah minuman jamuan kepada tamu undangan, jika diwarung (lapo) tuak adalah minuman wajib.

7. Tidak akan pulang kampung sebelum sukses.

Jika pulang kampung sebelum sukses, bukan Batak namanya

Prinsip ini dianut oleh perantau Batak. Pulang kampung sebelum sukses hanya ada ketika acara penikahan keluarga dan ada keluarga yang meninggal, selebihnya tidak ada alasan untuk pulang kampung sebelum bisa membawa mobil mewah kembali kekampung, atau mendirikan rumah besar dikampung.

Makanya, ditanah perantauan seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan banyak kita temukan orang Batak yang berwirausaha dengan tujuan “sukses dulu baru pulang kampung”.

8. Apapun kerjakan, asal halal!

Tak heran, banyak orang Batak yang berprofesi sebagai sopir angkot

Menjadi sopir angkot metromini atau mikrolet, tukang tambal ban, tukang las, dan tukang ojek pun jadi yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Berhubungan dengan prinsip ketujuh, lebih baik mandi keringat halal daripada pengangguran sebab pengangguran adalah sebuah hal yang tabu dimuka orang Batak apalagi menjadi pengemis atau pengamen.

9. Biar kambing di kampung sendiri, tapi banteng diperantauan.

di halaman sendiri boleh diabaikan, tapi jangan di halaman orang

Dikampung bisa diremehkan atau dilecehkan, tetapi ketika diperantauan tidak ada alasan untuk menerima hal yang sama. Banyak orang Batak yang sukses karena motivasi ini, dulu menelan hidup pahit dikampung, sekarang menjadi tajir di negeri orang.

Jangan heran jika banyak orang Batak yang memegang jabatan strategis di pemerintahan, terkenal di bidang hukum, dunia tarik suara, olahraga, dan lain-lain, semuanya karena prinsip ini.

10. Marga bisa mengubah nasib.

Marga adalah identitas utama orang Batak, bukan nama depan

Saya pernah naik angkot di Jakarta, kebetulan duit saya juga sudah tipis jadi hari itu saya tidak makan biar bisa mencukupi untuk ongkos.

Ketika didalam angkot, saya bertanya kepada sopir yang kedengarannya berbahasa Batak, “Marga apa lae”. Kebetulan satu marga denganku dan saat saya ingin memberikan ongkos, dia menolak bahkan memaksaku untuk memasukkan kembali duit itu ke dompetku.

Orang Batak yang malu akan etnis ke-Batakannya akan membuat dirinya sendiri menyesal. Tidak ada salahnya menggunakan marga jika kita benar-benar orang Batak.

11. Musik adalah obat stres.

Musik Batak dengan alunan gondang Batak

Jika orang Batak sudah capek, stress pikiran bukannya istirahat malah mengambil gitar dan menyanyikan lagu. Sejelek apapun suaranya, tetap itu adalah yang terbaik baginya untuk menenangkan dirinya dan pikirannya. Dan benar saja, sehabis menyanyikan beberapa lagi, pikirannya akan kembali normal dan wajahnya seperti bersinar kembali.

Jangan heran jika tetanggamu orang Batak jam 05.00 subuh suka memutar lagu berbahasa Batak dengan keras-keras. Tenang, dia tidak punya niat untuk menggangumu, dia hanya butuh waktu sedikit untuk berekspresi.

12. Hancur demi kawan.

Kawan adalah segalanya dalam pergaulan

Prinsip anak Medan, Medannya Batak tapi ya hehehe. Orang Batak rela melakukan apapun untuk kawannya, jadi jangan pernah ragukan loyalitas sesama orang Batak selama masih tidak saling mencurangi. Loyalitas yang sama juga akan ditujukan kepada temannya yang buka dari Batak karena dimata mereka manusia itu adalah sama.

Itulah prinsip yang hanya ada dalam diri orang Batak. Prinsip inilah yang menyebabkan perbedaan yang patut dicontoh karena hal-hal diatas mencontohkan hal-hal yang postitif bagi semua manusia.

Penulis :

Author Info:
Jhon Miduk Sitorus
Deskripsi:

Seorang mahasiswa, blogger dan juga penulis untuk beberapa surat kabar yang senang mengais literasi.

Artikel kontribusi pembaca tidak diedit oleh Bakkara Nauli. Bakkara Nauli hanya me repost  platform untuk mempublikasikan artikel. Semua Konten dari artikel adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis diatas

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2015 in Adat Batak, Selingan, Umum

 

Tag: , ,

Tata Cara Pernikahan Batak


image

Tata Cara Pernikahan Batak

“Ini acaranya sampe jam berapa ya? Kok ga selesai – selesai nari tor – tor nya?”

“Itu ulos sampe berkarung – karung gitu buat siapa saja ya?”

Begitu biasanya pertanyaan yang sering dilontarkan teman-teman saya yang baru pertama kali datang ke acara pernikahan adat Batak. Saya yang orang Batak hanya tersenyum saja mendengar semua pertanyaan teman saya. Sedari kecil saya sudah terbiasa ikut bersama orang tua saya ke acara adat batak, dan memang benar di setiap acara adat batak terutama pernikahan pastilah ramai, banyak orang dan lama sekali. Acara pernikahan biasanya dimulai sejak pukul tujuh pagi saat penjemputan CPW hingga bisa sampai malam hari di gedung adat dan masih berlanjut sampai di rumah CPP
Orangtua saya pernah mengatakan bahwa pernikahan Batak itu bukan hanya mengawinkan pria dan wanita nya saya namun juga mengawinkan semua pihak keluarga dari masing-masing marga ayah dan ibu.
Saya sendiri menikah dengan orang Batak dan saya masih ingat betapa panjang dan serunya setiap tahapan dalam pernikahan saya. Saat ini pesta pernikahan Batak sudah dibuat lebih simple tahapannya dibandingkan jaman dahulu. Berikut tahapannya tata cara pernikahan Batak:
Marhori – hori dinding

Ini merupakan tahap awal ketika CPP dan CPW sudah yakin memutuskan untuk menikah. Pada waktu itu sebelum acara marhori-hori dinding,sebelumnya suami saya telah “meminta” saya kepada orang tua saya. Namun pada waktu itu kami harus melakukannya via Skype karena suami saya masih bekerja di Korea. Tahap selanjutnya adalah pihak keluarga lelaki meminang saya melalui utusannya dalam acara marhori-hori dinding. Acara ini hanya dihadiri oleh keluarga inti saja. Apabila dari pihak CPW sudah setuju untuk dipinang maka pembicaraan akan berlanjut mengenai pesta adat, seperti akan dilaksanakan kapan, dimana dan oleh pihak siapa. Saat itu bisa juga membicarakan jumlah maharta sinamot atau mas kawin yang akan diserahkan oleh CPP. Sinamot dahulu dikenal sebagai “uang beli” dari CPP sebagai ganti kepada orangtua yang telah membesarkan CPW. Akan tetapi saat ini keberadaan sinamot hanya sebagai simbol saja.

Marhusip

Marhusip dalam bahasa batak secara harfiah berarti berbisik – bisik. Di sini pihak keluarga pria sudah melamar secara resmi dan membawa jumlah keluarga yang lebih banyak daripada saat marhori – hori dinding. Keluarga CPP biasanya membawa makanan berupa pinahan lobu atau babi atau bisa juga sapi yang diatur di atas nampan dan pihak perempuan akan menyiapkan dekke atau ikan mas arsik.

Pada saat marhusip, masing – masing keluarga duduk berhadap – hadapan dan diwakilkan oleh raja parhata (perwakilan). Raja parhata masing – masing marga dari CPP dan CPW akan saling berbalasan pantun dan dimulailah acara melamar sang wanita.  Setelah rampung pembicaraan dan telah terjadi kesepakatan mengenai pesta adat dan sinamot, CPP dan CPW akan dipertemukan. Saya masih ingat dulu saya dan suami diberikan uang “ingot – ingot” yang diletakkan di atas beras. Uang ini harus kami simpan sebagai pengingat kami untuk pesta adat berikutnya.

Martupol

Setelah lamaran maka dilangsungkan lah pertunangan di gereja atau di lembaga agama. Pada saat ini biasanya dilakukan pertukaran cincin, namun ada pula yang melakukan pertukaran cincin pada saat pemberkatan. Masing – masing pihak juga membawa saksi untuk menandatangani perjanjian pra nikah. Pendeta kemudian akan bertanya kepada seluruh jemaat “apakah di antara jemaat ada yang keberatan dengan pernikahan ini?”. Jika ada maka pernikahan tersebut dapat ditunda bahkan dibatalkan. Saya sendiri sempat deg-degan saat Martupol karena mantan saya hadir pada saat acara martumpol hehe.

Kemudian rencana pernikahan akan diumumkan di gereja masing-masing selama dua minggu berturut – turut, jika tidak ada gugatan dari pihak manapun maka pernikahan boleh dilangsungkan. Setelah acaramartumpol, di hari yang sama, masing-masing pihak keluarga mengadakan acara martonggo raja yaitu membicarakan masalah – masalah teknis saat pesta adat nanti.

Pesta adat atau Ulaon unjuk

Dimulai sejak pagi hari dimana keluarga pria menjemput CPW atau disebut marsibuhai buhai. CPP menyerahkan bunga kepada CPW dan dilanjutkan dengan sarapan dan doa bersama. Setelah itu menuju ke gereja untuk pemberkatan. Sehabis pemberkatan, semua berangkat menuju gedung adat.

Jika pada acara pernikahan umumnya di panggung yang berdiri hanyalah pengantin dan orangtua, tidak bagi orang batak. Kakek, nenek, paman dan saudara laki-laki yang sudah menikah akan turut serta duduk di panggung, itu sebabnya banyak sekali yang harus disalami oleh para tamu.

Acara yang paling penting pada saat pesat ini adalah penyerahan ulos. Orang batak mempercayai bahwa ulos adalah sebagai saluran berkat. Bukan hanya pengantin yang diberikan ulos akan tetapi kerabat lainnya dari pihak pria juga diberikan ulos. Biasanya sambil mengulosi, mereka menari terlebih dahulu dan ditutup dengan kata – kata atau wejangan. Hal inilah yang menyebabkan acara adat berlangsung cukup lama. Yang paling menguras air mata adalah ketika orangtua CPW mengulosi pengantin sambil menyanyikan lagu batak yang berjudul “borhat ma da inang” yang berarti orangtua telah mengikhlaskan anaknya untuk “berangkat” ke kehidupan selanjutnya bersama sang suami.

Buat saya sendiri, yang paling seru pada saat acara adat adalah ketika pihak pengantin pria memberi kesempatan kepada pengantin wanita untuk mengambil sejumlah tumpak yang ada di dalam bakul. Tumpak adalah hadiah daripada tamu dan kerabat berupa uang dimasukan ke dalam amplop. Sebelumnya saya sudah diwanti – wanti oleh orangtua saya agar pada saat mengambil tumpak  hanya dengan satu tangan dan secukupnya saja. Mereka bilang apabila kita mengambil dengan dua tangan bisa diartikan bahwa kita memiliki sifat yang tamak dan rakus. Karena pada saat pengambilan tumpak tersebut kita dilihat oleh ratusan tamu, jadi ambil secukupnya saja sambil berdoa walaupun amplopnya sedikit namun isinya banyak. Lumayan kan buat jajan saat honeymoonhehe. Acara adat bisa berlangsung hingga malam hari sampai penyerahan ulos nya selesai dan ditutup dengan doa.  Setelah pesta adat di gedung berakhir, CPW akan dibawa menuju rumah CPP

Tapi acara pun tidak selesai sampai situ saja. Sebelum masuk ke rumah, pengantin akan disambut dengan lemparan beras dan teriakan “horas!”dari para keluarga sebagai simbol berkat pengantin di kehidupan pernikahannya. Jangan lupa juga untuk menyiapkan sepatah dua patah kata – kata, karena saat di rumah CPP nantinya pengantin akan diminta untuk “mandok hata” atau memberi kata sambutan. Waktu itu sih saya cukup nervous karena saya hanya sendirian di keluarga baru saya tersebut. Ucapkan terima kasih kepada sang mertua dan kerabat suami, katakan bahwa kalian senang sekali menjadi bagian dari keluarga mereka.

Kira-kira begitulah proses pernikahan asat batak yang sudah dibuat secara simple. Repot, lama tetapi heboh, seru dan menyenangkan.

Sumber : http://thebridedept.com/

ditulis : Rebebekka .

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2015 in Adat Batak

 

Tag:

Tata Cara Adat Batak Toba


pandehost

Horas – Tata cara adat batak toba.Ada beberapa maca tata cara ada batak toba, yang salah satunya adalah Paratur ni parhundulon (Posisi Duduk).
Didalam kehidupan orang Batak sehari-hari kekerabatan (partuturon) adalah kunci pelaksanaan dari falsafah hidupnya, Boraspati ( baca boraspati di artikel saya selanjutnya, ini digambarkan dengan dua ekor cecak/cicak, saling berhadapan, yang menempel di kiri-kanan Ruma Gorga/Sopo/Rumah Batak ). Kekerabatan itu pula yang menjadi semacam tonggak agung untuk mempersatukan hubungan darah, menentukan sikap kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik.

Paratur ni parhundulon atau posisi duduk adalah salah satu istilah dalam ritual adat Batak, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Posisi duduk dalam suatu acara adat Batak sangat penting, karena itu akan mencerminkan unsur-unsur penghormatan kepada pihak-pihak tertentu. Karena yang menulis sumber-sumber bacaan ini, termasuk saya, kesemuanya laki-laki, maka ada baiknya kita memposisikan diri sebagai pihak laki-laki, agar nantinya mudah memahami berbagai struktur partuturon yang saya dan kita semua tahu, sangat rumit. Kepada ito-ito yang mungkin akan kebingungan, cobalah membayangkan seolah ito-ito semua adalah laki-laki dalam keluarga. Di akhir bacaan ini, diharapkan pembaca bisa memahami posisinya masing-masing.

horas

Petuah nenek moyang kita:

– Jolo tiniptip sanggar, laho bahen huruhuruan, jolo sinungkun marga, asa binoto partuturan
– Hau antaladan, parasaran ni binsusur, sai tiur do pardalanan molo sai denggan iba martutur

Ada tiga bagian kekerabatan, dinamakan ” Dalihan Na Tolu ”:

1. Manat mardongan tubu = hati-hati bersikap terhadap dongan tubu
2. Elek marboru = memperlakukan semua perempuan dengan kasih
3. Somba marhulahula = menghormati pihak keluarga perempuan

Yang dimaksud dengan dongan tubu ( sabutuha ) :
1. Dongan sa-ama ni suhut = saudara kandung
2. Paidua ni suhut ( ama martinodohon ) = keturunan Bapatua/Amanguda
3. Hahaanggi ni suhut / dongan tubu ( ompu martinodohon ) = se-marga, se-kampung
4. Bagian panamboli ( panungkun ) ni suhut = kerabat jauh
5. Dongan sa-marga ni suhut = satu marga
6. Dongan sa-ina ni suhut = saudara beda ibu
7. Dongan sapadan ni marga ( pulik marga ), mis : Tambunan dengan Tampubolon ( Padan marga akan saya tuliskan juga nanti, lengkap dengan ‘Padan na buruk’ =sumpah mistis jaman dulu yang menyebabkan beberapa marga berselisih, hewan dengan marga, kutukan yang abadi, dimana hingga saat ini tetap ada tak berkesudahan )

Kata-kata bijak dalam berhubungan dengan dongan sabutuha :
– Manat ma ho mardongan sabutuha, molo naeng sangap ho
– Tampulon aek do na mardongan sabutuha
– Tali papaut tali panggongan, tung taripas laut sai tinanda do rupa ni dongan

Yang dimaksud dengan boru :
1. Iboto dongan sa-ama ni suhut = ito kandung kita
2. Boru tubu ni suhut = puteri kandung kita
3. Namboru ni suhut
4. Boru ni ampuan, i ma naro sian na asing jala jinalo niampuan di huta ni iba = perempuan pendatang yang sudah diterima dengan baik di kampung kita
5. Boru na gojong = ito, puteri dari Amangtua/Amanguda ataupun Ito jauh dari pihak ompung yang se-kampung pula dengan pihak hulahula
6. Ibebere/Imbebere = keponakan perempuan
7. Boru ni dongan sa-ina dohot dongan sa-parpadanan = ito dari satu garis tarombo dan perempuan dari marga parpadanan ( sumpah ).
8. Parumaen/maen = perempuan yang dinikahi putera kita, dan juga isteri dari semua laki-laki yang memanggil kita ‘Amang’

Kata-kata bijak dalam berhubungan dengan boru :
– Elek ma ho marboru, molo naeng ho sonang
– Bungkulan do boru ( sibahen pardomuan )
– Durung do boru tomburon hulahula, sipanumpahi do boru tongtong di hulahula
– Unduk marmeme anak, laos unduk do marmeme boru = kasih sayang yang sama terhadap putera dan puteri
– Tinallik landorung bontar gotana, dos do anak dohot boru nang pe pulikpulik margana

Kata-kata bijak perihal bere :
Amak do rere anak do bere, dangka do dupang ama do tulang
Hot pe jabu i sai tong do i margulanggulang, tung sian dia pe mangalap boru bere i sai hot do i boru ni tulang

Yang dimaksud dengan hulahula :
– Tunggane dohot simatua = lae kita dan mertua
– Tulang
– Bona Tulang = tulang dari persaudaraan ompung
– Bona ni ari = hulahula dari Bapak ompung kita ( rumit ). Pokoknya, semua hulahula yang posisinya sudah jauh di atas, dinamai Bona ni ari.
– Tulang rorobot = tulang dari lae/isteri kita, tulang dari nantulang kita, tulang dari ompung boru lae kita dan keturunannya. Boru dari tulang rorobot tidak bisa kita nikahi, merekalah yang disebut dengan inang bao.
– Seluruh hulahula dongan sabutuha, menjadi hulahula kita juga ( wow )

Kata-kata bijak penuntun hubungan kita dengan hulahula :
– Sigaiton lailai do na marhulahula, artinya ; sebagaimana kalau kita ingin menentukan jenis kelamin ayam (jantan/betina ), kita terlebih dulu menyingkap lailai-nya dengan ati-hati, begitupula terhadap hulahula, kita harus terlebih dulu mengetahui sifat-sifat dan tabiat mereka, supaya kita bisa berbuat hal-hal yang menyenangkan hatinya.
– Na mandanggurhon tu dolok do iba mangalehon tu hulahula, artinya ; kita akan mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan, kalau kita berperilaku baik terhadap hulahula.
– Hulahula i do debata na tarida
– Hulahula i do mula ni mata ni ari na binsar. Artinya, bagi orang Batak, anak dan boru adalah matahari ( mata ni ari ). Kita menikahi puteri dari hulahula yang kelak akan memberi kita hamoraon, hagabeon, hasangapon, yaitu putera dan puteri (hamoraon, hagabeon, hasangapon yang hakiki bagi orang Batak bukanlah materi, tetapi keturunan,selengkapnya baca di ‘Ruma Gorga’ )
– Obuk do jambulan na nidandan baen samara, pasupasu na mardongan tangiang ni hulahula do mambahen marsundutsundut so ada mara
– Nidurung Situma laos dapot Porapora, pasupasu ni hulahula mambahen pogos gabe mamora

Nama-nama partuturon dan bagaimana kita memanggilnya ( ini versi asli, kalau ternyata dalam masa sekarang kita salah menggunakannya, segeralah perbaiki ) (sekali lagi, kita semua memposisikan diri kita sebagai laki-laki )

A. Dalam keluarga satu generasi :
(1) Amang/Among : kepada bapak kandung
(2) Amangtua : kepada abang kandung bapak kita, maupun par-abangon bapak dari dongan sabutuha, parparibanon. Namun kita bisa juga memanggil ‘Amang’ saja
(3) Amanguda : kepada adik dari bapak kita, maupun par-adekon bapak dari dongan sabutuha, parparibanon. Namun bisa juga kita cukup memanggilnya dengan sebutan “Amang’ atau ‘Uda’
(4) Haha/Angkang : kepada abang kandung kita, dan semua par-abangon baik dari amangtua, dari marga
(5) Anggi : kepada adik kandung kita, maupun seluruh putera amanguda, dan semua laki-laki yang marganya lebih muda dari marga kita dalam tarombo. Untuk perempuan yang kita cintai, kita juga bisa memanggilnya dengan sebutan ini atau bisa juga ‘Anggia’
(6) Hahadoli : atau ‘Angkangdoli’, ditujukan kepada semua laki-laki keturunan dari ompu yang tumodohon ( mem-per-adik kan ) ompung kita
(7) Anggidoli : kepada semua laki-laki yang merupakan keturunan dari ompu yang ditinodohon ( di-per-adik kan ) ompung kita, sampai kepada tujuh generasi sebelumnya. Uniknya, dalam acara ritual adat, panggilan ini bisa langsung digunakan ( tidak perlu memakai Hata Pantun atau JagarJagar ni hata : tunggu artikel berikut )
(8) Ompung : kepada kakek kandung kita. Sederhananya, semua orang yang kita panggil dengan sebutan ‘Amang’, maka bapak-bapak mereka adalah ‘Ompung’ kita. Ompung juga merupakan panggilan untuk datu/dukun, tabib/Namalo.
(9) Amang mangulahi : kepada bapak dari ompung kita. Kita memanggilnya ‘Amang’
(10) Ompung mangulahi: kepada ompung dari ompung kita
(11) Inang/Inong : kepada ibu kandung kita
(12) Inangtua : kepada isteri dari semua bapatua/amangtua
(13) Inanguda : kepada isteri dari semua bapauda/amanguda
(14) Angkangboru : kepada semua perempuan yang posisinya sama seperti ‘angkang’
(15) Anggiboru : kepada adik kandung. Kita memanggilnya dengan sebutan ‘Inang’
(16) Ompungboru : lihat ke atas
(17) Ompungboru mangulahi : lihat ke atas
(Note : sampai disini, kalau masih bingung, mari minum-minum kopi sambil merokok-merokok, atau minum-minum jus)

B. Dalam hubungan par-hulahula on
(a) Simatua doli : kepada bapak, bapatua, dan bapauda dari isteri kita. Kita memangilnya dengan sebutan ‘Amang’
(b) Simatua boru : kepada ibu, inangtua, dan inanguda dari isteri kita. Kita cukup memangilnya ‘Inang’
(c) Tunggane : disebut juga ‘Lae’, yakni kepada semua ito dari isteri kita
(d) Tulang na poso : kepada putera tunggane kita, dan cukup dipangil ‘Tulang’
(e) Nantulang na poso : kepada puteri tunggane kita, cukup dipanggil ‘Nantulang’
(f) Tulang : kepada ito ibu kita
(g) Nantulang : kepada isteri tulang kita
(h) Ompung bao : kepada orangtua ibu kita, cukup dipanggil ‘Ompung’
(i) Tulang rorobot : kepada tulang ibu kita dan tulang isteri mereka, juga kepada semua hulahula dari hulahula kita (amangoi…borat na i )
(j) Bonatulang/Bonahula : kepada semua hulahula dari yang kita panggil ‘Ompung’
(k) Bona ni ari : kepada hulahula dari ompung dari semua yang kita panggil ‘Amang’, dan generasi di atasnya

C. Dalam hubungan par-boru on
(1) Hela : kepada laki-laki yang menikahi puteri kita, juga kepada semua laki-laki yang menikahi puteri dari abang/adik kita. Kita memanggilnya ‘Amanghela’
(2) Lae : kepada amang, amangtua, dan amanguda dari hela kita. Juga kepada laki-laki yang menikahi ito kandung kita
(3) Ito : kepada inang, inangtua, dan inanguda dari hela kita
(4) Amangboru : kepada laki-laki ( juga abang/adik nya) yang menikahi ito bapak kita
(5) Namboru : kepada isteri amangboru kita
(6) Lae : kepada putera dari amangboru kita
(7) Ito : kepada puteri dari amangboru kita
(8) Lae : kepada bapak dari amangboru kita
(9) Ito : kepada ibu/inang dari amangboru kita
(10) Bere : kepada abang/adik juga ito dari hela kita
(11) Bere : kepada putera dan puteri dari ito kita
(12) Bere : kepada ito dari amangboru kita

Alus ni tutur tu panjouhon ni partuturan na tu ibana ( hubungan sebutan kekerabatan timbal balik )Kalau kita laki-laki dan memanggil seseorang dengan : Orang itu akan emanggil kita:

amang,amangtua VS amanguda amang
inang, inangtua VS inanguda amang
angkang VS anggi(a)
ompungdoli (suhut = dari pihak laki-laki) VS anggi(a)
ompungboru ( suhut ) VS anggi(a)
ompungdoli ( bao = dari pihak perempuan ) VS lae
ompungboru ( bao ) VS amangbao
inang ( anggiboru ) VS amang
anggia VS angkang
anggia ( pahompu ) VS ompung
inang ( bao ) VS amang
inang ( parumaen ) VS amang
amang ( simatua ) VS amanghela
inang ( simatua ) VS amanghela
tunggane VS lae
tulang VS bere
nantulang VS bere
tulang na poso VS amangboru
nantulang na poso VS amangboru
bere VS tulang
ito VS ito
parumaen/maen VS amangboru
amang ( na mambuat maen ni iba ) VS amang

Kalau kita perempuan dan memanggil seseorang dengan : Orang itu akan memanggil kita:
amang, amangtua, VS amanguda inang
inang, inangtua, VS inanguda inang
angkang VS anggi(a)
ompungdoli (suhut = dari pihak laki-laki) VS ito
ompungboru ( suhut ) VS eda
ompungdoli ( bao = dari pihak perempuan ) VS ito
ompungboru ( bao ) VS eda
inang ( anggiboru ) VS #####
anggia VS angkang
anggia ( pahompu ) VS #####
inang ( bao ) VS #####
inang ( parumaen ) VS inang
amang ( simatua ) VS inang
inang ( simatua ) VS inang
tunggane VS #####
tulang VS bere
nantulang VS bere
tulang na poso VS #####
nantulang na poso VS #####
bere VS nantulang
ito VS ito
parumaen/maen VS nanmboru
amang ( na mambuat maen ni iba ) VS inang

Beberapa hal yang perlu di ingat :
– LEBANLEBAN TUTUR
– Hanya laki-laki lah yang mar-lae, mar-tunggane, mar-tulang na poso dohot nantulang na poso
– Hanya perempuan lah yang mar-eda, mar-amang na poso dohot inang na poso
– Di daerah seperti Silindung dan sekitarnya, dalam parparibanon, selalu umur yang menentukan mana sihahaan (menempati posisi haha ), mana sianggian ( menempati posisi anggi ). Tapi kalau di Toba, aturan sihahaan dan sianggian dalam parparibanon serta dongan sabutuha sama saja aturannya.

Ini lah tata cara adat batak toba

Sumber :http://www.horas.web.id/

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2015 in Adat Batak

 

Tag:

 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 4.275 pengikut lainnya.